Dostęp do Informacji Publicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. 

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do: 

   • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
   • wglądu do dokumentów urzędowych,
   • dostepu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

   • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
   • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
   • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udzielenie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Anna Mokhtari
Data utworzenia:2015-11-20
Data publikacji:2015-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Mokhtari
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4457