Jesteś tutaj: Start / Archiwum / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nazwa zamówienia: Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów teatralnych przy ul. Jordana 2

2022-09-10

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp na roboty budowlane 

Numer sprawy: RI.261.9.2022

Nazwa zamówienia: Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów teatralnych przy ul. Jordana 2

Warunki udziału w postępowaniu udostępnione są na stronie internetowej Teatru: www.bip.teatr.legnica.pl

Termin realizacji zadania: do 30.11.2022 

Termin składania ofert upływa w dniu : 27.09.2022 o godz. 10:00

Sposób składania ofert oraz komunikacji z Zamawiającym podane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Czytaj więcej o: Nazwa zamówienia: Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów teatralnych przy ul. Jordana 2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Anna Mokhtari
Data utworzenia:2015-11-20
Data publikacji:2015-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Mokhtari
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23323