Jesteś tutaj: Start / Informacje ogólne / Majątek

Majątek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa:

Lp.

         Określenie środka trwałego

 Wartość brutto

 

 

   Nr inw

Nazwa

 BZ

 Nr działki

 powierzchnia

1.

208/1/02/0

Rynek 39

    940 781,20 zł

508,518

15a

2.

209/1/02/030

Księżycowa 1

       6 111,68 zł

137/1

177 m2

3.

211/1/02/032

Hutników 21 of

      22 480,36 zł

390

213 m2

4.

212/1/02/032

Nowy Świat 19

      63 933,10 zł

401

23,85 a

5.

210/1/02/032

Hutników/Nowy Świat

          523,45 zł

393/1, 395/1

51 m2

Razem

 1 033 829,79 zł

 

 

Wartość budynków i budowli Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy określona jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, decyzji uwłaszczeniowej oraz bieżących zapisów w księgach rachunkowych instytucji.

Budynki

Lp.

         Określenie środka trwałego

 Wartość brutto

   Nr inw

Nazwa

 BZ

1.

5/1/77/110

Dom Aktora (Księżycowa 1)

      22 088,57   

2.

51/1/78/107

Ratusz

  2 388 015,48 

3.

52/1/78/107

Teatr

  3 714 314,48

4.

141/1/92/107

Budynek główny (Nowy Świat 19)

    697 822,58   

5.

142/1/92/107

Budynek pracowni (Hutników 21)

      98 465,00   

7.

145/1/92/109

Garaż samochodowy

      940,00

8.

146/1/92/109

Garaż samochodowy

      940,00

9.

147/1/92/109

Garaż samochodowy

       940,00

10.

148/1/92/109

Garaż samochodowy

       940,00

1.

280/1/07/107

Jordana (inwestycje w obce ST)

    168 619,26   

Razem

  7 094 965,37  

BUDOWLE

1.

149/2/92/291

Plac (Korczaka)

    8 954,00   

Pozostały majątek Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, na łączną wartość brutto 1.856.387,85 zł (słownie: jeden milon osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemidzesiąt siedem złotych 85/100 groszy)/netto 302.756,99 zł (słownie: trzysta dwa tysiące siedemset piećdziesiąt sześć  złotych 99/100 groszy) stanowią:

środki techniczne i maszyny o łącznej wartości księgowej

   1 609 594,23 zł brutto

276 951,88 zł netto

środki transportu o łącznej wartości księgowej

    91 951,61 zł brutto

1 173,62 zł netto

pozostałe środki trwałe /urządzenia biurowe, meble, instrumenty/ o łącznej wartości księgowej

    84 955,87 zł brutto

24 631,49 zł netto

wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości księgowej

  69 886,14 zł brutto

-

Razem

  1 856 387,85 zł brutto

302 756,99 zł netto

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Anna Mokhtari
Data utworzenia:2015-11-20
Data publikacji:2015-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Mokhtari
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4280