INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Znak sprawy RI.261.2.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2019

                                                                                                                                  Znak sprawy RI.261.2.2019

 

                                                                                                                                     Legnica, dnia 22.08.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z póź.zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„Zakup wyposażenia Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakli”,

dla zadania nr 6 dokonał wyboru oferty Firmy RUNOTEX PRODUKCJA SP. Z O. O., ul. Długosza 11, 62-800 Kalisz

Oferta uzyskała następującą punktację:

cena – 95 pkt

termin realizacji – 5 pkt

łącznie – 100 pkt.

 

Uzasadnienie:

 

- do zadania nr 6: wpłynęła oferta Firmy RUNOTEX PRODUKCJA SP. Z O. O., ul. Długosza 11, 62-800 Kalisz, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, nie podlega odrzuceniu oraz jest zgodna z wymogami SIWZ.

 

„Zakup wyposażenia Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakli”,

dla zadania nr 2 dokonał wyboru oferty Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O. O., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław

Oferta uzyskała następującą punktację:

cena – 95 pkt

termin realizacji – 5 pkt

łącznie – 100 pkt.

 

Uzasadnienie:

 

- do zadania nr 2: wpłynęła oferta Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O. O., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, nie podlega odrzuceniu oraz jest zgodna z wymogami SIWZ.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z póź.zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„Zakup wyposażenia Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakli”, unieważnia postępowanie

 

Uzasadnienie:

- do zadania nr 1, 3, 4 : wpłynęła oferta firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O. O., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław.

Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 29.01.2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z póź.zm.), cena najkorzystniejszej oferty, jednocześnie z najniższą ceną, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania,

- do zadania nr 5 :

Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) Ustawy z dnia 29.01.2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z póź.zm.), nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Data utworzenia:2019-08-22
Data publikacji:2019-08-22
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Pokrywka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Mokhtari
Liczba odwiedzin:377