Wyniki postępowań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wynik przetargu .: „Ochrona i dozór mienia w budynku Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39”

2018-09-04

Zamawiający - Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp (Dz.U.2017.1579 z póź.zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„Ochrona i dozór mienia w budynku Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39"

dokonał wyboru oferty Firmy MEMLING SECURITY SP. Z O.O., UL. GRUNWALDZKA 309, 80-309 GDAŃSK,

Uzasadnienie wyboru

Oferty uzyskały następującą punktację:

  1. MEMLING SECIURITY SP. Z O.O.- 90 pkt.- cena, 10 pkt.- odpis na PEFRON - łącznie 100 pkt.,- najkorzystniejsza oferta,
  2. PERFECT SECIURITY- OREST KULIK- 82 pkt.- cena, 10 pkt.- odpis na PEFRON - łącznie 92 pkt.,
  3. WORLD SYSTEM- 89,56 pkt.- cena, 10 pkt.- odpis na PEFRON - łącznie 99,56 pkt.,
  4. JAREX PLUS SP. Z O.O., - 76,98 pkt.- cena, 10 pkt.- odpis na PEFRON - łącznie 86,98 pkt.,
  5. YAX- SŁAWOMIR WLEKLIK - 87,09 pkt.- cena, 0 pkt.- odpis na PEFRON - łącznie 87,10 pkt.

Oferta firmy MEMLING SECURITY SP. Z O.O., UL. GRUNWALDZKA 309, 80-309 GDAŃSK, uzyskała największą ilość punktów, spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, nie podlega odrzuceniu oraz jest zgodna z wymogami SIWZ.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Anna Mokhtari
Data utworzenia:2015-11-20
Data publikacji:2015-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Mokhtari
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2547