Wyniki postępowań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

wynik przetargu .: „Ochrona i dozór mienia w budynku Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39”

2018-06-27

Legnica, dnia 27.06.2018r.

Znak sprawy RI.261.4.2018 

Zamawiający – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp (Dz.U.2017.1579 z póź.zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona i dozór mienia w budynku Teatru  im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39”, unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt.4.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust.1 pkt.4.

Uzasadnienie:

Wpłynęła oferta Firmy:

  1. Impel Facility Services Sp. z o.o. – ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.4 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Anna Mokhtari
Data utworzenia:2015-11-20
Data publikacji:2015-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Mokhtari
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2206