Aktualne przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja z otwarcia ofert

2018-08-08

Legnica, dnia 08.08.2018 r.

                                                                                               Znak sprawy RI.261.6.2018

                                 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

              Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy podaje  informację  z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn ”Ochrona i dozór mienia w budynku Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39”.

Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie

2018-08-03

Dotyczy postępowania RI.261.6.2018: „Ochrona i dozór mienia w budynku Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39”

Czytaj więcej o: Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie

ZMIANA TREŚCI SIWZ i TERMINU SKŁADANIA OFERT!

2018-08-03

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do  wszystkich  uczestników  postępowania  w  trybie  przetargu nieograniczonym na „Ochronę i dozór mienia w budynku Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23

i 39” – ogłoszonym dnia 27.07.2018 r.

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) dokonuje się zmiany treści SIWZ.

 

Czytaj więcej o: ZMIANA TREŚCI SIWZ i TERMINU SKŁADANIA OFERT!

odpowiedzi na pytania do SIWZ

2018-08-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę i dozór mienia w budynku Teatru  im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39” – numer postępowania RI.261.6.2018.

Czytaj więcej o: odpowiedzi na pytania do SIWZ

odpowiedzi na pytania do SIWZ

2018-08-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę i dozór mienia w budynku Teatru  im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 23 i 39” – numer postępowania RI.261.6.2018.

 

Czytaj więcej o: odpowiedzi na pytania do SIWZ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Anna Mokhtari
Data utworzenia:2015-11-20
Data publikacji:2015-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Mokhtari
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15518