Konkurs na Dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2021

                                        Zarząd Województwa Dolnośląskiego

                                ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

                          dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

                                   z siedzibą przy Rynek 39, 59-220 Legnica   

 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Załączniki:

- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Data utworzenia:2021-02-16
Data publikacji:2021-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Departament Marszałka Wydział Kultury
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Dolińska-Palczyńska
Liczba odwiedzin:32