Wyniki postępowań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Zakup wyposażenia Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakli”

2019-06-26

Działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2018.1986 z póź.zm.) Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy podaje  informację  z otwarcia ofert   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.”

Zakup wyposażenia  Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakli”

Oferty złożyły firmy:

Zadanie nr 1: Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego

  1. Elwolight Technologie Sceniczne Piotr Wojtas os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok.2, 31-869 Kraków

cena oferty 33 325 zł netto, 40 990 zł brutto, termin wykonania – do 09.07.2019r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie tego zadania kwotę 33 270 zł netto.

Zadanie nr 2: Zakup i dostawa sprzętu techniczno-nagłośnieniowego

  1. M. Ostrowski spółka jawna Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław – cena oferty 75 083 zł netto, 92 352,09 brutto, termin wykonania – do 30 dni od podpisania umowy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie tego zadania kwotę 71 901zł netto.

 

Do pozostałych zadań nie złożono oferty:

zadanie nr 3 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 

zadanie nr 4 - Zakup i dostawa maszyn przemysłowych 

zadanie nr 5 - Zakup i dostawa maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skór 

zadanie nr 6 - Zakup i dostawa tkanin włókienniczych 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Anna Mokhtari
Data utworzenia:2014-11-20
Data publikacji:2014-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Mokhtari
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9334