Informacja o wyborze oferty - znak sprawy RI.261.9.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2020

                                                                                                                                  Znak sprawy RI.261.9.2020

                                                                                                                                    Legnica, dnia 23.11.2020r.

                                                   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                                          SPRZĘT KOMPUTEROWY

  

Zamawiający – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z póź.zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – Scena na Piekarach”,

dokonał wyboru oferty Firmy Virtual Soft Agata Kowalska, ul. Żeromskiego 3/1, 59-500 Złotoryja.

 

 

Oferta uzyskała następującą punktację:

cena – 95 pkt

termin realizacji – 5 pkt

łącznie – 100 pkt.

 

Uzasadnienie:

oferta Firmy , Virtual Soft Agata Kowalska, ul. Żeromskiego 3/1, 59-500 Złotoryja, spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, nie podlega odrzuceniu oraz jest zgodna z wymogami SIWZ.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Data utworzenia:2020-11-23
Data publikacji:2020-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Pokrywka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Dolińska-Palczyńska
Liczba odwiedzin:78